Pagesa Faturash

Pranë agjencive Union Net – Western Union ju mund të paguani:

 • FATURAT E OSHEE

Tani faturat e energjisë elektrike mund t’i paguani menjëherë me 0 (zero) komision në çdo agjenci Unionnet – Western Union.

Paguani dhe informohuni me shërbimin tonë të shpejtë dhe të sigurt në të gjithë Shqipërinë!

Me paraqitjen e Librezës OSHEE, apo faturës së energjisë elektrike ju mund të:

 1. Paguani faturën e energjisë ONLINE
 2. Hiqni në çast detyrimin ndaj OSHEE
 3. Informoheni mbi detyrimet e prapambetura dhe kamatvonesat
 4. Shërbeheni pa kufizime orari, 7 ditë në javë

Gjithçka me 0 (zero) komision!

 • FATURAT E UJIT PER TIRANEN DHE DURRESIN

Faturat e konsumit mujor të ujit për Tiranën dhe Durrësin, si dhe faturat e prapambetura të UKT dhe UKD mund të paguhen menjëherë, në të gjitha agjencitë Unionnet-Western Union, ku mund të:

 1. Informoheni mbi vlerën e detyrimit
 2. Paguani direkt në sistemin e UKT dhe UKD (online)
 3. Hiqni në çast detyrimin ndaj UKT dhe UKD
 4. Dokumentoni pagesën e faturave tuaja
 • PAGESA E FATURAVE  ALBtelecom

UFT fillon bashkëpunimin me ALBtelecom për kryerjen e arkëtimeve të faturave në rrjetin Unionnet-Western Union. Tashmë, në të gjitha agjencitë tona mund të paguhen faturat ALBtelecom të telefonisë fikse, internetit dhe shërbimit IPTV. Gjithashtu, të gjithë abonentët e Eagle Mobile me kontratë, mund të kryejnë edhe pagesat e faturave të telefonisë së lëvizshme.

 • PAGESA E FATURAVE DIGICOM

Faturat e shërbimeve Digicom mund të paguhen në mbarë rrjetin Unionnet – Western Union.

 •  GJOBAT E POLICISË RRUGORE

Në të gjitha Agjencitë Union Net – Western Union, ju mund të bëni:

 1. Kontrollin për gjobat e makinës në sistem (online).
 2. Kryerjen e Pagesës.
 3. Verifikimin për heqjen e gjobës në momentin e Pagesës (online).
 • FATURËN E TELEFONISË CELULARE PLUS

Copyright © 2015 | All rights reserved UnionNet