Produkte TV dhe Internet

 • ABONIME TV – DIGITALB
 1. ABONIM NE AGJENCI:
  Rinovoni abonimin Digitalb në mënyrë automatike në të gjitha agjencitë UnionNet – Western Union.
  Mos harroni të merrni me vete numrin e Kartës Smart.
 2. ABONIM ME KESTE:
  Në bashkepunim me Union Bank.
  E vlefshme për të gjitha abonimet 12 mujore.
  Mjafton të keni një llogari rrjedhëse apo pagë, aktive, pranë Union Bank dhe mund të blini abonimin 12 mujor që deshironi duke e paguar atë me 10 keste PA ASNJE KOSTO SHTESE (shih tabelën për informacion mbi këstet mujore).
  Abonimin mund ta kryeni pranë çdo dege të Union Bank.
 3. ABONIM (ON LINE) NGA SHTEPIA:
  Mjafton të keni një kartë Master apo Visa të cilën mund ta përdorni për blerje në internet dhe mund të abonoheni në çdo kohë dhe kudo që ndodheni me abonimin Digitalb që ju dëshironi.
  Për këtë mjafton të klikoni në ikonen e UnionNet eshop.
  Aktivizimi kryhet menjëherë.
 • ABONIME INTERNET – ABCOM
 1. ABONIM NE AGJENCI
  Të gjitha produktet ABCOM mund t’i rinovoni në agjencitë Unionnet – Western Union.

Copyright © 2015 | All rights reserved UnionNet